71. Tron enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att religionen och tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats, tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.

FÖRKLARING

Detta är ett väldigt område i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats och kroppsdelarnas handling. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs norm till skillnad från Murdji’ah, Mu´tazilah och Khawâridj. Visserligen håller Khawâridj med om trons beståndsdelar, men de är oeniga om att den stiger och sjunker. Även Mu´tazilah dementerar att den stiger och sjunker. Antingen finns allting eller ingenting, menar de. Därför gör de Takfîr på syndare och dömer dem till evigt helvete. Mu´tazilah är ense med dem om syndarens öde i nästa liv.

Murdji’ah utesluter handling ur tron och säger att tron består enkom av tal, bekräftelse eller tal och bekräftelse. Alla omnämnda sekter har fel och är vilsna. Sanningen är det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah står för: tron består av tal och handling; hjärtats och tungans tal och hjärtats och kroppsdelarnas handling.

Kärlek till Allâh, rädsla för Honom, uppriktighet gentemot Honom och bekräftelse är exempel på hjärtats handling. Erinran, bön, allmosa, fasta, vallfärd och kamp är exempel på kroppsdelarnas handling. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består nämligen tron av tal och handling och den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.

Khawâridj och Mu´tazilah håller med om att tron består av tal och handling. De håller emellertid inte med om att den stiger och sjunker. Den frasen avvisar dem. Murdji’ah utesluts av frasen om att tron består av tal och handling. Den troende är ålagd att anamma denna dogm och efterleva dess fordringar.