71. Qur’ânen och Sunnah ska döma tänket, inte tvärtom

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 80-81

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

57 – Alla autentiska och relaterade hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är som precis som han har sagt.

58 – De betyder det han avsåg.

59 – Vi ska varken spekulera i sakfrågan med våra egna åsikter eller ana något med våra egna lustar.

FÖRKLARING

Allt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Beskådningen är sant och verkligt. Precis samma sak gäller allt som står i Qur’ânen. Det är obligatoriskt att betro det eftersom sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är en uppenbarelse från Allâh:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”1

Sunnah är den andra uppenbarelsen. I många och mångfaldigt återberättade hadîther har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättat att de troende ska se sin Herre på Domedagen. Alltså är det obligatoriskt att betro det utan förvrängning och förnekelse, utan jämförelse och föreställning. Författaren (rahimahullâh) sade:

“De betyder det han avsåg.”

Det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg, inte det innovatörer och förvrängande människor avser. Författaren sade:

“Vi ska varken spekulera i sakfrågan med våra egna åsikter eller ana något med våra egna lustar.”

Det är just det Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras elever och meningsfränder, som anammat deras falska tolkning, gör. Vår plikt är att följa Qur’ânen och Sunnah utan att involvera vår rationalitet och vårt tänk och låta dem döma Qur’ânen och Sunnah. Det obligatoriska är att låta Qur’ânen och Sunnah döma rationalitet och tänk.

153:3-4