71. Mångfaldiga hadither om Antikrist och ´Îsâs nedstigning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 107-108

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

122 – Vi tror på tecknen före Apokalypsen, däribland Antikrists uppkomst och ´Îsâ bin Maryams (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) nedstigning från himlen.

123 – Vi tror på solens uppgång från väst och Vidundrets tillkomst från marken.

FÖRKLARING

Haditherna kring det är mångfaldigt återberättade (متواتر), vilket flera sakkunniga imamer har intygat. Jag har en avhandling i ämnet vid namn ”Qissat-ul-Masîh ad-Dadjdjâl wa Nûzuli ´Îsâ (´alayhis-salâm) wa Qatlihi Iyyâh”. Jag ber Allâh underlätta för mig dess renskrivning.