71 – Kapitel 12 – Den som tror på något i islam och förnekar något annat är otrogen III

Om Allâh förklarade i Sin Bok att den som tror på något och förnekar något annat, är en sann hedning och att han förtjänar det som har omnämnts, upphör tvivlet. Detta är något som vissa från al-Ahsâ’ nämnde i sitt brev som de skickade till oss.

 

Förklaring

Jag vet ingenting om detta brev. Det är något man bör leta efter.