71. Allâh skall lovprisas i alla fall

Nöjet hör till hjärtats handlingar och dess fullkomligaste del är lovprisandet. Vissa lärda tolkade till och med nöjet som lovprisandet. Därför lovprisas Allâh i Qur’ânen och Sunnah i alla fall. Till det hör nöjet med Hans beslut. I hadîthen står det:

”De första som kallas till paradiset är de som lovprisade Allâh mycket under lätta och svåra tider.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han såg något som han tyckte om: ”Lov och pris tillkommer Allâh med Vars gåvor det goda fulländas.” När han såg något som han inte tyckte om sade han: ”Lov och pris tillkommer Allâh i alla fall.”

Det har redan angivits att Imâm Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad” via Abû Mûsâ al-Ash´arî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Dödsängeln! Tog du Min tjänares barn? Tog du hans ögonsten och frukten av hans hjärta?” Då svarar han: ”Ja.” Då säger Allâh: ”Vad sade han då?” Han svarar: ”Han lovprisade Dig och sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”. Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min tjänare i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”

Vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att bära på Lovprisandets fana. Hans samfund lovprisar Allâh mycket under enkla och svåra tider. Lovprisandet utöver nöjet berör två punkter:

1 – Tjänaren vet att Allâh (subhânah) har rätt till det, att Han har skapat allt på det bästa sättet och bemästrat allt och att Han är Allvetande och Allvis.

2 – Tjänaren vet att Allâh har valt för Sin troende tjänare det som är bättre för honom än hans eget val. Muslim rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att Allâh beslutar inget åt Sin troende tjänare utan att det är bra för honom och det är bara den troende som tar del av det. Om han får något bra, tackar han, vilket är bra för honom. Om han drabbas av något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att allt som Allâh beslutar åt Sin troende tjänare är bra för honom om han härdar med prövningar och tackar för gåvor. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

”I detta ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Allâh] i allt.”1

Däremot fordrar det inte att Allâhs beslut är bra för personen som inte härdar i motgång eller tackar i medgång.

131:31