71. al-Qummîs åttonde förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] ”Ni hädade efter att ha trott? Smaka då straffet för er hädelse!” Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Allâhs nåd och skall så förbli till evig tid.”1

”´Alî bin Ibrâhîm sade: Min fader berättade för mig, från Safwân bin Yahyâ, från Abûl-Djârûd, från ´Imrân bin Haytham, från Mâlik bin Dhamrah, från Abû Dharr som sade: ”När versen

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

”Den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna.”

uppenbarades sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”På Domedagen kommer mitt samfund att komma till mig med fem fanor.

En fana skall komma med det här samfundets kalv. Jag kommer att fråga dem: ”Vad gjorde ni med de två tyngderna efter mig?” De kommer att säga: ”Beträffande den största, så har vi förvrängt den och kastat den bakom våra ryggar. Och vad gäller den minsta, så har vi varit dess fiender, hatat den och förtryckt den.” Därpå kommer jag att säga: ”Bege er till Elden, törstiga och mörka i ansiktena.”

Därefter kommer en fana med det här samfundets farao. Jag kommer att fråga dem: ”Vad gjorde ni med de två tyngderna efter mig?” De kommer att säga: ”Beträffande den största, så har vi förvrängt den, rivit sönder den och opponerat oss den. Och vad gäller den minsta, så har vi varit dess fiender och bestridit den.” Därpå kommer jag att säga: ”Bege er till Elden, törstiga och mörka i ansiktena.”

Därefter kommer en fana med det här samfundets samarier. Jag kommer att fråga dem: ”Vad gjorde ni med de två tyngderna efter mig?” De kommer att säga: ”Beträffande den största, så har vi trotsat den och lämnat den. Och vad gäller den minsta, så har vi försakat den, slarvat bort den och gjort det värsta med den.” Därpå kommer jag att säga: ”Bege er till Elden, törstiga och mörka i ansiktena.”

Därefter kommer en fana med mannen med den bröstliknande handen tillsammans med de första Khawâridj. Jag kommer att fråga dem: ”Vad gjorde ni med de två tyngderna efter mig?” De kommer att säga: ”Beträffande den största, så har vi delat upp den, rivit sönder den och tagit avstånd från den. Och vad gäller den minsta, så har vi bekrigat den och dödat den.” Därpå kommer jag att säga: ”Bege er till Elden, törstiga och mörka i ansiktena.”

Därefter kommer en fana med de frommas ledare, de utseddas mästare och de upplystas anförare och skapelsernas Herres sändebuds utsedde. Jag kommer att fråga dem: ”Vad gjorde ni med de två tyngderna efter mig?” De kommer att säga: ”Beträffande den största, så följde och lydde vi den. Och vad gäller den minsta, så älskade vi den, stod på dess sida, stödde den och hjälpte den till dess att våra blod spilldes för dess sak.” Därpå säger jag: ”Bege er till paradiset, otörstiga och ljusa i ansiktena.” Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] ”Ni hädade efter att ha trott? Smaka då straffet för er hädelse!” Men de vilkas ansikten strålar av ljus skall inneslutas i Allâhs nåd och skall så förbli till evig tid.”2

Titta bara hur denne Râfidhî gör Takfîr på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, anklagar dem för otro, svek och förvrängning och dömer dem till evigt helvete!

Den första fanan, som är kalvens fana, syftar på Abû Bakr och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som utrotade avfällingarna.

Den andra fanan, som är faraos fana, syftar på ´Umar bin al-Khattâb som utrotade elddyrkarna och fyllde världen med rättvisa.

Den tredje fanan, som är samarierns fana, syftar på ´Uthmân som likviderade elddyrkarna, som änglarna skämdes för och som störtades av Ibn Saba’ och hans anhängare som är grunden till Râfidhah.

Den fjärde fanan, som är de frommas ledare, de utseddas mästare och de upplystas anförare, syftar på ´Alî bin Abî Tâlib som Allâh rentvådde från dem och dödade deras företrädare.

Titta bara hur de beskriver ´Alî i form av de frommas ledare och de upplystas anförare då dessa drag är i själva verket Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drag. Allâh har rentvått ´Alî från dessa lögner.

Titta bara hur Râfidhah hävdar att de lever efter Qur’ânen och lever upp till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs rättigheter, att deras ansikten skall upplysas och att endast de skall inträda paradiset. De menar alltså att versen berör endast dem. Samtidigt skall Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares och deras anhängares ansikten mörkna; de som stödde dem i kampen med Qur’ânen och de islamiska erövringarna. Dessa Râfidhah Bâtiniyyah är arvingar till judarna när de sade att de är Allâhs barn och älskade:

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى

”Och de säger: ”Ingen skall stiga in i paradiset som inte är jude” – eller ”kristen”.”3

Då beljög Allâh (ta´âlâ) dem och sade:

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

”Det är vad de önskar och hoppas. Säg: ”Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.”4

Allâhs beljugande inkluderar även dessa Râfidhah Bâtiniyyah.

13:106-107

2Tafsîr al-Qummî (1/109-110).

32:111

42:111