71. Accepteras dagens splittring av islam?

Fråga 71: Just nu upplever det islamiska samfundet ett kaos, framför allt när det kommer till religionen. Numera finns många islamiska grupper och sekter som påstår att de följer sann islam som måste anammas. Till följd därav vet muslimen inte vem han skall följa eller vad som är rätt.

Svar: Splittringen beror inte på religionen. Religionen ålägger oss enighet, att vi är en enda grupp och ett enda samfund med en enda dogm och att vi följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är er Herre. Dyrka därför Mig!”1

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”2

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”3

Detta är en sträv varning för splittring och uppdelning. Vår religion befaller samling, vänskap och enighet. Splittring är inte från religionen. Flertalet grupper är inte från religionen, ty religionen befaller oss att vara en enda grupp. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”4

Det är obligatoriskt att vara enade och en enda grupp som är grundad på Tawhîd. Dess väg skall vara sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall och deras färdriktning skall vara islam. Han (ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er så att ni fruktar.”5

Med det sagt godkänner islam inte dagens grupper och splittring. Islam rentav förbjuder allt det å det hårdaste och påbjuder enighet utmed Tawhîds dogm6.

121:92

23:103

36:159

4al-Bukhârî (2446) och Muslim (2585).

56:153

6Alla grupper idag anser att kall till Tawhîd, förkastande av avguderi, rivning av kupoler, varning för innovationer och avvisning av folk som avviker från Qur’ânen och Sunnah är en orsak till splittring. Vet de inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickades till människor som låg i konflikt med varandra och som Allâh sedermera enade med Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Tawhîd. Var är de kloka och förnuftiga? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv splittrade människorna. Änglarna sade:

”Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har delat upp människorna.” (al-Bukhârî (6852))

Han delade på den troende och den otrogne, sanningen och osanningen.