70. ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs dotters smycken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 152

Ibn ´Abdil-Hakam berättade:

”´Umar bin ´Abdil-´Azîzs dotter skickade pärlor till honom och sade: ”Vad sägs om att du skickar till mig deras motsvarigheter så att jag kan ta på mig dem?” Han skickade två glödande kolbitar till henne och sade: ”Om du klarar av att sätta dessa två glödande kolbitar i dina öron skickar jag deras motsvarigheter till dig.”1

Tillsynes var pärlorna utsmyckade med guld, ty dels kan pärlor inte fästas av sig själva, dels brukar de vara utsmyckade med guld. Vad som stöder det resonemanget är att de nämns som två glödande kolbitar, vilka kommer på tal i tidigare hadîther från bland andra Bint Hubayrah. Med det sagt annulleras den påstådda samstämmigheten i sakfrågan.

1Sîratu ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, sid. 163