70. Medlingen för syndaren

4 – Medling för monoteistiska syndare så att de får lämna Elden. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall falla ned i Sudjûd inför sin Herre varvid han får lov att medla och ta ut folk ur Elden. Vissa av dem har en tro motsvarande ett guldmynt, andra ett halvt guldmynt, några ett vetekorn, somliga en myrvikt och till och med mindre än så. Detsamma kommer Allâh att låta de resterande medlarna göra. Profeter kommer att medla, troende kommer att medla och änglar kommer att medla. Sedan säger Allâh (tabârak wa ta´âlâ):

Änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat och kvar är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga.” Sedan tar Han ut ur Elden en grupp som aldrig har gjort något bra.”1

Detta är den Barmhärtiges barmhärtighet. Alla dessa medlingar beror på Hans (subhânahu wa ta´âlâ) barmhärtighet. Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) barmhärtighet omfattar emellertid inte de otrogna som beljög Honom och Hans sändebud och dog i egenskap av otrogna:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Min nåd och Min barmhärtighet når överallt. Den skall Jag skänka dem som fruktar och betalar allmosa och som tror på Våra budskap.”2

De otrogna är berövade på den. Vi ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) benåda oss och låta Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för oss. Vi är alla i behov av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. Syndarna har störst behov av den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att medla för dem:

Min medling går till mitt samfunds stora syndare.”3

Det vill säga den viktigaste medlingen. För övrigt finns även andra medlingar som omfattar andra.

1al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).

27:156

3Ahmad (3/213), Abû Dâwûd (4739) och at-Tirmidhî (2345).