70. Måste memoreras och behärskas

Ödet är detaljerat. Det finns förutbestämmelse och det finns detaljerat öde.

Det detaljerade ödet innefattas av livsödet, årsödet och dagsödet. Alla dessa detaljerade öden hör till förutbestämmelsen. Inget barn föds och ingenting annat sker bortom det som står skrivet i förutbestämmelsen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen utav er utan att hans plats i paradiset och Elden är bestämd.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte förlita oss på det bestämda och låta bli att handla?” Han svarade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.” Därefter läste han upp Hans (ta´âlâ) ord:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى  وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

”För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt. Men den som håller hårt om penningpåsen och som tror sig vara fri från allt beroende och som förnekar det högsta goda, skall Vi göra det tungt och svårt.”12

Detta ämne är väldigt och måste memoreras och behärskas. Med denna dogm distanserar du dig från alla innovativa och vilsna sekter, såsom dementerande Qadariyyah och Djabriyyah, plus att du erhåller samma dogm som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).

192:5-10

2al-Bukhârî (1362) och Muslim (2647).