70. Hur många brev skickade profeten till kungar?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 142

Fråga 70: Hur många brev skickade han till kungar?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade brev till:

1 – Heraklios av Rom.

2 – Khusrov.

3 – Negus. Tillsynes hette han inte Ashamah.

4 – Muqawqis av Egypten.

5 – Mundhir bin Sâwâ.

6 – Djayfar bin al-Djulandî och ´Abd bin al-Djulandî av Oman.

7 – Hûdhah bin ´Alî av Yamâmah.

8 – al-Hârith bin Abîs-Shamr al-Ghassânî av Levanten.

9 – Musaylimah.

Alla dessa kungar inklusive budbärarna till dem har redan kommit på tal, frånsett profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brev till Musaylimah. Där skickades profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brev till Musaylimah via Musaylimahs egna budbärare som hade kommit med hans brev till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brev till honom var alltså ett svar på hans brev.