70. Avgudadyrkare tvingas erkänna sitt avguderi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 74

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Därtill frågar vi honom om han menar att avguderi är idoldyrkan allena till skillnad från tillit och åkallan ägnad åt rättfärdiga människor. Det avisas av Allâhs ord om de otrogna som dyrkade änglar, ´Îsâ och rättfärdiga människor. Han blir tvungen att medge att den som avgudar en rättfärdig person hamnar i det avguderi som nämns i Qur’ânen. Det är fordrat.

FÖRKLARING

Detta är det andra svaret. Menar du att avguderi är begränsat vid dessa handlingar och att det inte innefattar tillit till och åkallan av rättfärdiga? Det dementeras ju av Qur’ânen. Han blir tvungen att medge att den som dyrkar en rättfärdig person hamnar under den omnämnda avgudadyrkan som nämns i Qur’ânen, vilket är fordrat.