70. al-´Ayyâshîs elfte förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade:

”Hammâd bin ´Îsâ rapporterade från några av sina kollegor, från Abû ´Abdillâh som sade: ”När ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) läste:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna.”1

sade han: ”De är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt.”

Abû Basîr rapporterade att han sade: ”Den här versen uppenbarades för Muhammad gällande honom och hans utsedda och ingen annan. Han sade:

كُنتُمْ خَيْرَ أئمّةٍأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”Ni utgör de bästa imamerna som fått uppstå [bland och] för människorna.”

Jag svär vid Allâh att den uppenbarades så av Djibrîl. De enda som avses i versen är Muhammad och hans utsedda.”2

Så ser du hur Râfidhah kallar till de värsta synderna. De förvränger Allâhs skrift ytterst våghalsigt. Varken judarna eller någon annan klarar av att göra något sådant.

Allâh har rentvått Muhammad, Djibrîl, muslimerna och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj från denna lögn och allvarliga förvrängning. Det är ingen annan än Satan som uppenbarar för sina förtrogna, hjälpare och soldater bland Râfidhah Bâtiniyyah.

13:110

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/195).