7. Varenda en som avviker från Ahl-us-Sunnah är vilsen

Fråga 7: Vad säger ni om grupperna över lag?

Svar: Varenda en som avviker från Ahl-us-Sunnah är vilsen. Vi har bara en enda grupp och den är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah1. Den som avviker från denna grupp opponerar sig sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik.

Därtill tillhör alla som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah Ahl-ul-Ahwâ’. Avvikelserna varierar när det kommer till att säga att någon är vilsen eller otrogen beroende på avvikelsens storlek och avstånd till sanningen.

1De är den stödda och räddade gruppen, Ahl-ul-Hadîth, Ahl-ul-Athar och Salafiyyûn, vilket har sagts av flera lärda bland företrädarna och efterträdarna. Exempel på dem är de fyra imamerna och de lärda från samma kull och deras efterträdare som följde dem ehuru de levde långt efter dem.

Det är inte korrekt att kalla dessa sekter som avviker från muslimernas enda grupp för ”grupper”, vilket nämndes tidigare och klargjordes av Shaykhen. De skall kallas för ”sekter” och ”partier”.