7. Var beredd på att dö och pressas i graven

[11] Straffet i graven och Munkar och Nakîr skall betros. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

”Men den som vänder åt Mig ryggen skall få ett eländigt liv.”1

Qur’ân-uttolkarna sade:

”Det vill säga straffet i graven.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh):

”´Umar! Vad hade hänt med dig om du hade sett gravens prövande två änglar? De är svarta och har blåa och blixtrande ögon och en röst som åskan? De går i sina hår och hugger med sina huggtänder. I sina händer håller de var sin järnslägga. Om de hade slagit djinner och människor med dem, hade de fallit döda.” ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”I vilket tillstånd kommer jag att vara den dagen?” Han sade: ”I samma tillstånd som du är i idag.” Han sade: ”I så fall skall jag skydda dig mot dem, Allâhs sändebud!”2

Umm Khâlid (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade:

”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be om skydd mot straffet i graven.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon skulle undkommit pressen i graven hade det i så fall varit Sa´d bin Mu´âdh som den Nåderikes tron skakade för.”4

Också hornljudet från Isrâfîl i samband med återuppståndelsen skall betros. Intala hjärtat att du skall dö och pressas i graven. Det är obligatoriskt att tro på förhöret i graven och återuppståndelsen efter döden. Den som nekar dem är otrogen.

120:124

2al-Bayhaqî i ”Ithbât ´Adhâb-il-Qabr” (116-117) och Ibn Abî Dâwûd i ”al-Ba´th” (7).

3al-Bukhârî (6364) och Muslim (584).

4Ahmad (6/55).