7. Vad innebär en fullkomlig Îmân och stiger och sjunker den?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den sjunde frågan: Vad innebär en fullkomlig Îmân och stiger och sjunker den?

Svar: Îmân står för hjärtats läror och handlingar, kroppsdelarnas handlingar och tungans ord.

Hela religionen, dess grunder och förgreningar, omfattas av Îmân.

Det innebär att den stiger med en stark och vid lära och fina och många handlingar och ord på samma sätt som den sjunker med rena motsatsen.

FÖRKLARING

Det har redan angivits att termerna ”Îmân” och ”islam” går in i varandra och tillämpas på varandra. När endast ”Îmân” nämns omfattar det även ”islam”. När endast ”islam” nämns omfattar det även ”Îmân”. För övrigt tillämpas ”Îmân” på dolda läror, vilket nämns i Djibrîls hadîth:

Îmân är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda och det onda i det.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att ”islam” står för de uppenbara handlingarna. Den uttalade trosbekännelsen med hjärtats lära är grunden till ”Îmân” och ”islam”. Därefter kommer bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Dessa fem uppenbara handlingar är ”islam”.

Stiger och sjunker ”Îmân”? Shaykh as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Îmân står för hjärtats läror och handlingar, kroppsdelarnas handlingar och tungans ord.

Hela religionen, dess grunder och förgreningar, omfattas av Îmân.

Det innebär att den stiger med en stark och vid lära och fina och många handlingar och ord på samma sätt som den sjunker med rena motsatsen.”

Hjärtats lära är ”Îmâns” sex pelare som nämns i Djibrîls hadîth. Hjärtats lära är tron på Allâh som består av tron på Hans existens, herravälde, namn och egenskaper, suveräna rätt till dyrkan och att Han är den sanne Guden som måste dyrkas med lydnad, och inte trotsas, påminnelse, och inte glömmas, och tacksamhet, och inte bemötas otacksamt.

Tron på änglarna består av att de är ädla slavar som gör plikterna som Allâh har försett var och en av dem med.

Tron på Allâhs skrifter varav de kändaste är Tora, Psaltaren, Evangeliet, Ibrâhîms skrift, Mûsâs skrift och Qur’ânen som uppenbarades för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Qur’ânens uppgift är att vaka över de tidigare skrifterna.

Tron på sändebuden från och med Nûh, som var det första sändebudet, till och med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), som var det sista sändebudet. Det skall tros på att Allâh sände dem och valde dem ut dem för att förkunna Hans budskap och föreskrivna domar till slavarna och vara medlare mellan Honom och Hans skapelse.

Allâh (subhânah) har berättat för oss att Han har underrättat Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vissa sändebud till skillnad från andra. Det sista sändebudet är i alla fall Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Tron på ödet och allt gott och ont som det består av. Det betyder att ödet är från Allâh och att Han har skrivit ned allt som skall hända. Allâh har bestämt var och när skapelsen skall vara och om den skall vara troende eller otrogen, from eller syndig. Alla människor får det som har bestämts för dem.

Tron på den Yttersta dagen vari Allâh skall avlöna alla slavar för vad de har gjort.

Detta är den absoluta tron som hjärtats läror består av.

Tron består även av kroppsdelarnas handlingar. Den stående positionen i bönen, Rukû´, Sudjûd, läsningen, Tashahhud och Tasbîh tillhör trons handlingar. Det gör även frivillig och obligatorisk välgörenhet. Det hör även till tron att slaven fastar genom att avstå sina lustar för Allâhs (ta´âlâ) sak. Det hör till tron att slaven avstår andras egendomar och går hemifrån till moskén fem gånger om dagen för att be i den. Det hör också till tron att slaven räds Allâh (´azza wa djall) när han har syndat, avstår synder och så vidare. Shaykh as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Hela religionen, dess grunder och förgreningar, omfattas av Îmân.”

Precis som vi har gett exempel på. Allâh belönade och förlät den israeliska slampan som såg en törstig hund och gav den vatten genom att väta sin slöja med vatten2.

Allâh belönade och förlät mannen som högg av grenen som besvärade de förbipasserande människorna3.

Många böner och goda handlingar får tron att stiga och växa till sig.

Å andra sidan får försummelse och likgiltighet om religiösa handlingar slavens religion att försvagas så att han successivt går under och endast en liten mängd av religionen återstår. Således sade de lärda att tron stiger med goda handlingar och sjunker med synder. Alla goda handlingar får tron att stiga. Bönen på ett korrekt sätt får tron att stiga. Studier får tron att stiga. Att skydda hörseln mot nedrigt tal får tron att stiga. Att skydda blicken från förbjudna saker och ting får tron att stiga. Att skydda händerna från allt som Allâh har förbjudit får tron att stiga. Den troende skall inte stjäla från andra. Han skall inte plundra andra. Han skall inte bedra andra och så vidare. Den troendes ben skall inte gå till synder. Han skall avstå det utav tron på Allâh. Alla de handlingarna får tron att stiga. Detsamma gäller alla andra handlingar.

Den som anser att tron består av tal, dogm och handling och att den stiger med goda handlingar och sjunker med synder har inget med Murdji’ahs lära att göra. Som bevis för det räcker det med hadîtherna om medlingen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Allâh skall säga:

”Titta vem som har ett guldmynts vikt av tro i hjärtat och för ut honom.”4

”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”5

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

”Allâh låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och [varje] god handling fördubblar Han [i värde] och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.”6

1 Muslim (8).

2al-Bukhârî (3467) och Muslim (2245).

3al-Bukhârî (2472) och Muslim (1914).

4Ahmad (3/16) och al-Bukhârî (7439).

5al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).

64:40