7. Tvagningsbrytande faktorer

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Faktorerna som bryter den är åtta:

1 – Allt som kommer ut ur könsorganet och analöppningen.

2 – Allt orent och motbjudande som kommer ut från andra delar av kroppen.

3 – Medvetslöshet.

4 – Lustfylld vidröring av kvinna.

5 – Vidrörning av könsorganet eller analöppningen.

6 – Förtäring av kamelkött.

7 – Liktvättning.

8 – Avfall från islam – må Allâh skydda oss mot det.

FÖRKLARING

Att faktorerna är åtta stycken är vissa lärdas åsikt. Andra menar att de är färre än så.

1 – Allt som kommer ut ur könsorganet och analöppningen liksom urin, avföring och allt som har deras domar.

2 – Allt orent och motbjudande som kommer ut från andra delar av kroppen liksom var, pus och kräk i stora mängder. En liten mängd är dock förbisedd.

3 – Medvetslöshet i form av sömn, berusning eller sjukdom. Den som återfår sitt medvetande efter att ha förlorat det skall två sig.

4 – Lustfylld vidrörning av kvinna är en del lärdas åsikt. Andra lärda säger att den inte bryter tvagningen. De lärda har alltså delade åsikter om den. Den korrekta åsikten är att den inte bryter tvagningen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade kyssa vissa av sina hustrur utan att två sig därefter. Författaren följer Hanâbilah (rahimahumullâh) i den här frågan. Angående Allâhs (ta´âlâ) ord:

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء

”… eller haft beröring med kvinnor…”1

så syftar det på samlag.

5 – Likaså bryts tvagningen om könsorganet eller analöppningen vidrörs med handen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som rör vid sitt kön skall två sig.”2

I en annan formulering står det:

”Den som tar sin hand till sitt kön skall två sig.”3

I en tredje formulering står det:

”Den som rör sin penis skall två sig.”4

7 – Den sjunde faktorn är liktvättning eftersom den oftast innebär att likets privata delar vidrörs. Den åsikten har vissa lärda. Likaså orsakar tvättningen en form av svaghet varför det är lämpligt att två sig för att återfå styrkan och energin.

8 – Den åttonde faktorn är avfall från islam. Den som tvår sig, avfaller och sedan vägleds av Allâh och ångrar sig, skall två sig på nytt.

Flera lärda, däribland Hanâbilah (rahimahumullâh), anser att dessa åtta faktorer bryter tvagningen. Andra lärda menar att de är färre än så. De säger att det inte finns något klart bevis för att det orena och motbjudande som kommer ut från andra delar av kroppen bryter tvagningen. De anser att man i så fall skall två sig för säkerhets skull liksom hadîthen:

”Den som kräks skall två sig.”5

Detsamma gäller lustfylld vidrörning av kvinna och liktvättning. Det finns inget klart bevis för dem. Därmed är det bara fem faktorer. Och om vi säger att avfall inte bryter tvagningen så är det bara fyra tvagningsbrytande faktorer som stöds av klara bevis. De andra fyra råder det delade åsikter om:

2 – Allt orent och motbjudande som kommer ut från andra delar av kroppen.

4 – Lustfylld vidröring av kvinna.

7 – Tvätt av lik.

8 – Avfall från islam.

14:43

2Ibn Mâdjah (481), Ahmad (19/36), Ibn Hibbân (1114) m fl. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (391).

3al-Bayhaqî (1/133) och Ahmad (14/130). Autentisk enligt Ibn Daqîq-il-´Îd i ”al-Ilmâm bi Ahâdîth-il-Ahkâm”, sid. 19, och al-Albânî i ”Tamâm-ul-Minnah”, sid. 53.

4Ahmad (11/647), Abû Dâwûd (181), an-Nasâ’î (163), at-Tirmidhî (82) och Ibn Mâdjah (479). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1/329)).

5at-Tirmidhî (87). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1/148).