7. Tron sjunker och människornas tro varierar

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) delade in dem som tror på Qur’ânen i tre kategorier:

1 – Personen som begår orätt mot sig själv. Han är syndaren med den nedsatta tron.

2 – Personen som är måttlig.

3 – Personen som tävlar om goda handlingar.

Han lät den syndige vara under den fromme. Det finns alltså de som är fromma, de som tävlar om goda handlingar och de som begår orätt mot sig själva. De som tävlar om det goda och de måttliga är de fromma och de som begår orätt mot sig själva är syndarna. Detta bevisar att tron sjunker och människornas tro varierar.