7. Sunnahs position och förhållande till Qur’ânen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar. Sunnah förklarar och klargör Qur’ânen. Det finns ingen analogi i Sunnah. Den skall inte jämföras med något annat. Den begrips inte med intellektet och lustar. Det handlar bara om att följa och avstå lustarna.”

FÖRKLARING

Han sade ”Vi anser att Sunnah är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar.” Vad är Sunnah? Jo, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar. Det vill säga hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, handlingar och godkännanden. Vi har Qur’ânen och vi har Sunnah. Sunnah är alltså rapporteringarna från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); hans ord, handlingar och godkännanden. Det är det som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har ålagt oss att följa och hålla fast vid. Han sade när han förklarade Sunnahs position och förhållande till Qur’ânen:

”Sunnah förklarar och klargör Qur’ânen.”

Sunnah förklarar nämligen Qur’ânen:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem”1

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.”2

Hänvisningen till Allâh handlar om att referera till Qur’ânen och hänvisningen till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlar om att referera till honom personligen under hans livstid och till hans Sunnah efter hans död. Sunnah är alltså människornas referens; Qur’ânen och Sunnah: de är på samma nivå. Likt Qur’ânen utgör Sunnah ett bevis och en referens inom de trosrelaterade frågorna, domarna, det lovliga och olovliga och alla de andra religiösa sakfrågorna. Således brukade Salaf som fick trosrelaterade frågor svara enligt det som de kom på först av bevisen i Qur’ânen eller Sunnah. De gjorde ingen skillnad mellan Qur’ânen och Sunnah. Vi kommer att nämna exempel på det och hur ´Umar, Abû Bakr, Ibn ´Umar och andra följeslagare förhöll sig i frågan.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”… och klargör Qur’ânen.”

Sunnah klargör och detaljerar det allmänna i Qur’ânen, förtydligar det otydliga, inskränker det oinskränkta, specificerar det allmänna. Sunnah klargör bönen för oss, dess tider, dess antal, dess detaljer, vad vi skall läsa i den, vad vi skall säga i Rukû´, vad vi skall säga i Sudjûd. Allt det står i Sunnah. Allâh säger ofta:

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ

”Förrätta bönen och betala allmosan.”3

Det förklaras och detaljeras emellertid av Sunnah. Sunnah klargör, förklarar och förtydligar det generaliserade i Qur’ânen, specificerar det allmänna och inskränker det oinskränkta. Det är alltså precis som Imam Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Sunnah förklarar och klargör Qur’ânen.”

116:44

24:59

32:43