7. Sträva efter nästa liv liksom du strävar efter detta

Faktum är att människan besitter både förmåga och val. Vägledningen är inte oklarare än levebrödet och studierna. Alla vet ju att människans levebröd är redan bestämt. Trots det strävar hon efter det inrikes och utrikes, till höger och till vänster. Hon sitter inte hemma och säger:

”Om det är bestämt att jag skall få levebröd så får jag det i alla fall.”

Hon kommer att sträva efter det trots att strävan är förknippad med handling. Det har bekräftats i hadîthen som Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade från profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker; dess uppehälle, livslängd, handling och om den skall vara olycklig eller lycklig.”

Uppehället är nedskrivet liksom de goda respektive dåliga handlingarna är nedskrivna. Varför gör du allt för att få tag på det här livets levebröd men inte för att göra goda handlingar och hamna i paradiset? Det är ju samma sak. Det finns ingen skillnad mellan dem. Du kämpar för ditt levebröd och ditt liv och gör allt för att leva längre. Om du blir sjuk reser du jorden runt för att hitta en skicklig läkare som kan bota dig. Trots det kommer du inte att leva längre än vad som har bestämts. Ditt liv kommer varken att bli längre eller kortare för det. Du kommer inte att förlita dig på ödet och säga:

”Jag stannar hemma. Om Allâh har bestämt att jag skall leva längre så gör jag det i alla fall.”

Du kommer att göra allt för att hitta en läkare som kan bota dig med Allâhs tillstånd. Varför gör du inte samma sak för nästa liv och de goda handlingarna?