7. Spritmissbrukarens dryck i helvetet

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 16-18

C – Drickning av Eldens invånares var. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh har lovat att den som dricker sprit kommer att få dricka från galenskapens natur.” De sade: ”Vad är galenskapens natur för något?” Han sade: “Eldens folks svett”, eller “Eldens folks utsöndringar.”1

Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Min Herre svor vid Sin makt: Min slav dricker inte en klunk sprit utan att Jag låter honom dricka skållhett vatten ur helvetet, oavsett om han är straffad eller förlåten.”2

Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dör efter att ha missbrukat sprit, ska Allâh låta dricka ur Ghûtahs flod.” Det sades: ”Vad är Ghûtas flod?” Han sade: ”En flod som strömmar ut ur horors sköten. Stanken från deras sköten besvärar Eldens invånare.”3

Förr i världen gick en berusad man förbi en by som huserade en stor mängd sprit och läste upp följande prosa:

I Tîzanâbâd finns druvor

varje gång jag passerar stället

förvånas jag av dem som dricker vatten

Då hörde han en röst lyda under ett träd:

Och i helvetet finns vatten;

syndaren tar inte en klunk av det

utan att hans inälvor smälter

1Muslim (2002).

2Ahmad (5/257).

3Ahmad (4/399) och Ibn Hibbân (5346).