7. Sömn under fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

al-Mukhtasar fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 27-28

1 – Sett till att sinnen inte förloras i samband med sömn, förblir fastan giltig när den fastande sover hela dagen. Däremot ska den medvetslöse under ett helt dygn ta igen den dagen, ty han är myndig och sinnen förloras helt i samband med medvetslöshet. Avsikt är ju ett krav och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

2 – Om den fastande drömmer en våt dröm på dagen i Ramadhân skall han bada. Hans fasta är korrekt och opåverkad därför att drömmen var ofrivillig. Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”1

3 – Om den fastande vaknar i ett sexuellt orent tillstånd, förblir hans fasta korrekt. Det vill säga om denne har haft samlag eller drömt en våt dröm under nattens gång och sedan vaknat efter gryningens infall och badat därefter, så är hans fasta korrekt om han varken har ätit, druckit eller gjort något annat som bryter fastan efter gryningen. Kravet är emellertid avsikt. ´Â’ishah och Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Gryningen kunde infalla efter att han lägrat sin maka varefter han badade och fastade.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde vakna en morgon i Ramadhân efter att ha haft samlag varefter han badade och fastade.”2

Hadîthen bevisar den korrekta åsikt som delas av de flesta lärde. Tidigare kunde vissa efterföljare tycka att fastan är ogiltig, men de tog tillbaka sina åsikter varför samstämmighet om hadîthens innebörd blev ett faktum. Med andra ord är fastan giltig i detta fall3.

4 – Om månadscykel eller barnsäng upphör innan gryning, är kvinnans fasta korrekt ehuru hon badar efter gryningens infall.

1 2:286

2 al-Bukhârî (1930).

3 Fath-ul-Bârî (4/147) och Sharh Sahîh Muslim (7/222) av an-Nawawî.