7. Skydd 7 mot coronaepidemin: Undvik smittade platser

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

´Ashru Wasâyâ lil-Wiqâyah min-al-Wabâ’, sid. 11

7 – Undvik smittade platser

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om pesten:

”Om ni hör talas om att den råder i ett land, ska ni inte inträda det. Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det utav flykt från den.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den sjuke ska inte tas till den friske.”2

1al-Bukhârî (5729) och Muslim (2218).

2al-Bukhârî och Muslim.