7. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

6 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som sade:

”Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَا

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64)

Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och Ibn-ul-Mubârak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.”