7. Profeten krigade på grund av avguderi

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

När du har förstått innerligt vad jag har nämnt för dig och insett att Allâh säger om avguderiet:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

och att Allâhs religion som Han skickade alla sändebuden med är den enda religionen som Han godkänner och att de flesta idag är ignoranta om detta, gagnas du av två saker:

Den första är glädje över Allâhs gåvor och barmhärtighet. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”Säg: ”Gläds över dessa Allâhs gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än vad ni kan samla!”2

Du kommer även att gagnas av en väldig fruktan då du vet att en person kan häda till följd av ett enda ord. Måhända säger han det utav okunnighet ändock han inte ursäktas för sin okunnighet. Måhända uttalar han sig på ett som enligt honom för honom närmare Allâh (ta´âlâ), vilket även avgudadyrkarna gjorde. Detta gäller särskilt om Allâh vägleder dig till incidenten med Mûsâs folk. Trots rättfärdighet och kunskap kom de till honom och sade:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

Låt oss få en gud liksom de har gudar!”3

Därmed kommer din fruktan och iver för att rädda dig själv mot detta och liknande att öka.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) sade:

När du har förstått innerligt vad jag har nämnt för dig…”

Det vill säga om de forntida hedningarnas tillstånd. De visste att Allâh är Skaparen, Försörjaren och Upprätthållaren som ger liv och död. De dyrkade statyer, gudomar, träd, änglar och profeter utav hopp om medling och närhet till Allâh. Inte dyrkade de dem för att de trodde att de skapade eller försörjde. De visste att enkom Allâh skapar, försörjer, ger liv och död och upprätthåller ordningen. Anledningen att de dyrkade änglar, profeter, statyer och gudomar var att de trodde att de medlade för dem hos Allâh och förde dem närmare Honom. Trots det krigade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot dem och tillät deras liv och egendomar att tagas till dess att de dyrkade Allâh allena.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot folk på grund av deras avguderi. Avguderi innebär att dyrkan ägnas åt någon annan än Allâh. Det kan röra sig om slakt, eder, bön om hjälp och annat. Detta är avguderi som är den grövsta synden. Att be träd, statyer, änglar, profeter, döda människor eller stjärnor om hjälp är avguderi. Den som ber dem om hjälp, avlägger eder för dem, offrar för dem, åkallar dem eller gör Sudjûd för dem, har gjort den största synden. Han (ta´âlâ) sade om det:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”4

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”5

14:48

210:58

3 7:138

46:88

539:65