7. På andra sidan väntar paradiset

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 49-54

Den enögde lögnaren kommer att uppstå. Därom råder inga tvivel eller tvekan. Han är den störste lögnaren.

Straffet i graven är sant. Däri kommer slaven att frågas om sin Herre, sin profet och sin religion. Därefter ser han sin plats i paradiset eller i helvetet.

Munkar och Nakîr är sanna. De prövar den döde i graven. Vi ber Allâh om stadga.

Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm är sann. Hans samfund ska anlända till den. Den har muggar ur vilka hans samfund kommer att dricka.

Vägen är sann. Den kommer att placeras ovanpå helvetet. Människorna kommer att gå över den. På andra sidan väntar paradiset. Vi ber Allâh om sundhet och passage.

Vågen är sann. I den ska goda och dåliga handlingar vägas så som Allâh vill att de vägs.

Hornet är sant. I det ska Isrâfîl blåsa varpå alla skapelser dör. Därefter blåser han ännu en gång i det varpå de reser sig inför världarnas Herre för att betala räkenskap och ställas inför rätta. Därpå väntar antingen belöning eller också straff, antingen paradis eller också helvete.

Bevarade tavlan är sann. I och med att alla bestämmelser och beslut står däri, handlar slavarna utifrån dess innehåll.

Pennan är sann. Med den skrev Allâh ned alltets öde och Han håller räkning på det. Väldig är vår Herre (ta´âlâ)!

Medlingen på Domedagen är sann. Människor kommer att medla för andra så att de inte hamnar i Elden. Till följd av medlarnas medlingar kommer människor i Elden att lämna den. Av Allâhs nåd kommer folk i Elden att lämna den. Andra människor kommer att förbli i Elden för alltid. Dessa människor avgudade, beljög, förnekade och hädade Allâh (´azza wa djall).

På Domedagen ska Döden slaktas mellan paradiset och helvetet.

Paradiset och allt däri är redan skapat. Helvetet och allt däri är också redan skapat. Allâh (´azza wa djall) skapade först dem och sedan deras invånare. Varken de eller deras innehåll kommer att sluta existera.

Om en innovatör eller en kättare försöker invända med Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Allt skall förgå utom Hans ansikte.”1

och andra mindre tydliga verser, ska du säga till honom att versen åsyftar allt som Allâh har dömt till förgångenhet. Paradiset och helvetet har skapats för kvarstånd, inte för förgångenhet. Därtill hör de till efterlivet, inte till jordelivet.

Hûr-ul-´Ayn dör varken i samband med Apokalypsen eller med Stöten. De dör aldrig. Ty Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har skapat dem för kvarstånd, inte för förgångenhet. Han har inte bestämt att de ska dö. Den som säger något annat, är en vilsen innovatör.

128:88