7. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

58 – Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Ismâ´îl bin Ishâq underrättade oss: Musaddad underrättade oss: Abû ´Awânah underrättade oss, från Abû Ishâq al-Hamadânî, från Abû Muslim al-Agharr som sade:

Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar till dess att en tredjedel av natten passerar (eller återstår) varvid Han stiger ned och säger: ”Finns det någon som åkallar så att han må besvaras? Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som ångrar sig för synd?”