7. När dog profetens moder och vem tog hand om honom efter henne?

Fråga 7: När dog hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder? Vem tog hand om honom efter henne?

Svar: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var sex år gammal när hans moder avled i al-Abwâ’, mellan Makkah och al-Madînah. Hon var på väg hem från sina morbröder Banûn-Nadjdjâr. Efter henne tog hans farfar ´Abdul-Muttalib hand om honom.