7. Några av Ahl-us-Sunnahs utmärkande drag

Beträffande Ahl-us-Sunnahs drag, så är några av dem:

1 – De kallar till att Allâhs (ta´âlâ) skrift praktiseras.

2 – De tolkar Qur’ânen med hjälp av Sunnah och följeslagarnas och efterföljarnas förklaringar.

3 – De kallar till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah.

4 – De anser att Sunnah klargör och förklarar Qur’ânen.

5 – De älskar Sunnah, Ahl-us-Sunnah och dem som förkunnar Sunnah. De anser att Allâh bevarar religionen via dem. Det är en gåva från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) till dem att de älskar Ahl-us-Sunnahs lärda. Abû Bakr bin ´Ayyâsh blev frågad om vem som är Sunnî varpå han svarade:

”Han som inte drabbas av fanatism när någon lust kommer på tal.”1

6 – De är måttliga, mellan underdrift och överdrift.

7 – De är inte fanatiskt inställda till någon av sina imamer så att de anser att de är felfria, utan hänsyn till om de är följeslagare eller någon annan.

8 – De hatar Ahl-ul-Bid´a och dyrkar Allâh genom att bekämpa dem och klargöra deras innovationer så att människorna aktar sig för dem och deras innovationer.

9 – De månar om dogmen och ger den företräde framför goda handlingar tvärtemot innovatörernas praxis.

1Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/65).