7. Månadscykelns relation till fastan

2 – Fastan. Det är förbjudet och ogiltigt för kvinnan att fasta obligatorisk och rekommenderad fasta. Dock måste hon ta igen de missade obligatoriska dagarna. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”När vi fick vår månadscykel blev vi beordrade att ta igen fastan till skillnad ifrån bönen.”1

Om hon skulle få sin månadscykel under fastan blir den ogiltig ehuru den skulle komma ett ögonblick innan solnedgången. Om fastan är obligatorisk blir det obligatoriskt för henne att ta igen den dagen.

Om hon känner att månadscykeln är på väg och får den först efter solnedgången, så är fastan fulländad. Enligt den korrekta åsikten är den inte ogiltig. Ty blodet inne i kroppen har ingen dom. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om kvinnan måste bada efter en erotisk dröm sade han:

”Ja, om hon ser utlösning.”

Han förknippade domen med den sedda utlösningen och inte med dess reaktion. På samma sätt börjar månadscykelns dom gälla först när blodet syns.

Och om hon har sin månadscykel när gryningen går in, så är den dagens fasta ogiltig ehuru hon skulle bli ren ett ögonblick efter gryningen.

Och om hon blir ren strax innan gryningen så är hennes fasta giltig ehuru hon skulle bada först efter att gryningen har gått in. På samma sätt är fastan giltig om en sexuellt oren person avser att fasta och badar först efter att gryningen har gått in. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade på morgonen efter att ha haft samlag för att därefter fasta vidare i Ramadhân.”2

1al-Bukhârî (321) och Muslim (335).

2al-Bukhârî (1925) och Muslim (1109).