7. Innovationer under Sa´y mellan Safâ och Marwah

63 – Tvagning mellan Safâ och Marwah med avsikten att belönas sjuttiotusen gånger för varje steg som tas.

64 – Klättring uppför Safâ så att man rör vid väggen.

65 – Frasen i samband med nedgången från Safâ:

”Allâh! Låt mig praktisera Din profets Sunnah och dö med hans religion och skydda mig mot prövningarnas villfarelser.”

66 – Frasen under Sa´y:

”Förlåt och benåda, Herre! Ha överseende med det Du vet. Du är Den mäktigaste, Den givmildaste. Allâh! Låt det vara en accepterad vallfärd och förlåten synd. Allâh är större! Allâh är större! Allâh är större!”1

67 – Fjorton sträckor så att vandringen avslutas på Safâ.

68 – Upprepad Sa´y under vallfärden eller ´Umrah.

69 – Två Raka´ât efter Sa´y.

70 – Vandring mellan Safâ och Marwah under pågående samlingsbön så att man missar den.

71 – Särskilda böner i samband med ankomsten till Minâ. En av dem är den som nämns i ”al-Ihyâ’”:

”Allâh! Detta är Minâ. Ära mig såsom Du har ärat Dina nära vänner och dem som lyder Dig.”

I samband med avfärden därifrån heter det:

”Allâh! Låt denna avgång vara den bästa avgången någonsin.”

1 Det har dock rapporterats autentiskt från följeslagarna Ibn Mas´ûd och Ibn ´Umar att de sade:

”Förlåt och benåda, Herre! Du är Den mäktigaste, Den givmildaste.” (55)