7. Hadîth ”På Domedagen skall fastan och Qur’ânen medla…”

984 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall fastan och Qur’ânen medla1 för slaven. Fastan skall säga: ”Herre! Jag hindrade honom från mat och lust; låt mig medla för honom.” Qur’ânen skall säga: ”Jag hindrade honom från nattsömn; låt mig medla för honom.” Sålunda skall de medla för honom.”2

Rapporterad av Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Kabîr”. Också Ibn Abîd-Dunyâ rapporterade den i ”Kitâb-ul-Djû´” med en god berättarkedja. Detsamma gjorde al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

1De skall medla hos Allâh för hans inträde i paradiset. al-Munâwî sade:

”Antingen är det verkligt där belöningarna förkroppsligas och Allâh skapar tal i dem:

وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Och Allâh har allt i Sin makt.” (3:189)

Eller också är det metafor och symbolik.”

Det första alternativet är det korrekta och måste tillämpas här och på alla liknande hadîther. Att tolka liknande hadîther är typiskt Mu´tazilah och deras efterapare och inte Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). De förstnämnda motstrider trons första villkor, nämligen:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

”De som tror på det dolda.” (2:3)

Akta dig för att ta efter dem så att du inte går vilse och blir olycklig.

2God och autentisk.