7. Hadîth ”När Ramadhân infaller öppnas paradisets portar…”

998 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Ramadhân infaller öppnas paradisets portar, Eldens portar stängs och djävlarna fjättras.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. Hos Muslim står det:

”När Ramadhân infaller öppnas nådens portar, helvetets portar stängs och djävlarna kedjas.”

at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och al-Bayhaqî rapporterade från Abû Bakr bin ´Ayyâsh, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah följande formulering:

”Natten till första Ramadhân fjättras djävlar och upproriska djinner, Eldens portar stängs varvid ingen öppnas och paradisets portar öppnas varvid ingen stängs. En utropare ropar då ut: ”Du som strävar efter det goda! Träd fram! Du som strävar efter det onda! Upphör!” Varje natt frigör Allâh någon från Elden.”2

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande.”

an-Nasâ’î och al-Hâkim rapporterade liknande formulering. al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Hos Ibn Khuzaymah står det:

”… djävlar; upproriska djinner…”

Utan ”och” vill säga.

1Autentisk.

2God.