7. Hadîth ”Jag vet att du är bara en sten…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (44)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/126)

44 – ´Abbâs bin Rabî´ah sade:

”Jag såg ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) kyssa (den svarta) stenen och säga: ”Jag vet att du är bara en sten, du varken skadar eller gagnar. Och om jag inte hade sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kyssa dig hade jag aldrig kysst dig.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î.

1Autentisk.