7. Hadîth ”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig…”

129 – Luqmân (bin ´Âmir) berättade att Abûd-Dardâ’ sade:

”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig framför alla skapelser på Domedagen och säga: ”´Uwaymir!”, varpå jag svarar: ”Jag besvarar Dig, min Herre.” Då säger Han: ”Hur har du efterlevt din kunskap?”1

Rapporterad av al-Bayhaqî.

1Autentisk via andra.