7. Hadîth ”Ingens bön är fulländad förrän…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (223)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/208)

223 – Rifâ´ah bin Râfi´ berättade att han satt hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Ingens bön är fulländad förrän han tvår sig väl, såsom Allâh har befallt honom. Han ska tvätta sitt ansikte, sina händer till och med armbågarna, bestryka sitt huvud och sina fötter till och med anklarna.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en bra berättarkedja.

1Autentisk.