7. Hadîth ”Håll dig till Sudjûd…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (389)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/279)

389 – Abû Fâtimah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om en handling med vilken jag kan upprättas och göra.” Han sade: ”Håll dig till Sudjûd. Du går aldrig ned på ansikte inför Allâh, utan att Allâh höjer dig en nivå till följd av den och stryker en synd från dig till följd av den.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en bra berättarkedja.

Ahmad rapporterade den kortfattat med formuleringen:

Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Om du vill träffa mig, Abû Fâtimah, ska du hålla dig till mycken Sudjûd.”2

1God och autentisk.

2God via andra.