7. Hadîth ”Efter sin död fortsätter sju personer att belönas…”

73 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter sin död fortsätter sju personer att belönas medan de ligger i sina gravar: den som lärde ut kunskap, grävde en kanal, grävde en brunn, planterade en palm, byggde en moské, lämnade efter sig en Mushâf i arv eller lämnade efter sig en son som ber om förlåtelse för honom efter hans död.”1

Rapporterad av al-Bazzâr och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” som sade:

”Hadîthen är främmande från Qatâdah. Abû Nu´aym är ensam om att återberätta den från al-´Arzamî.”

1God via andra.