7. Hadîth ”Det är en välsignelse som Allâh har gett er…”

1069 – ´Abdullâh bin al-Hârith återberättade från en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som sade:

”Jag kom in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han frukosterade innan fastan. Han sade: ”Det är en välsignelse som Allâh har gett er. Lämna därför inte den.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î med en god berättarkedja.

1Autentisk.