7. Hadîth ”Den som inte benådar våra yngre eller känner…”

103 – ´Amr bin Shu´ayb återberättade från sin fader som återberättade från sin fader att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar våra yngre eller känner våra äldres ära tillhör inte oss.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî och Abû Dâwûd vars formulering är:

”… eller känner våra äldres rätt…”

1God och autentisk.