7. Hadîth “Den som i samband med tarmtömning…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (151)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/173)

151 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som i samband med tarmtömning varken vänder sig mot böneriktningen eller vänder ryggen åt den, får en belöning och förlorar en synd.”1

Rapporterad av at-Tabarânî. Dess återberättare är den Autentiskas återberättare.

1Autentisk.