7. Hadîth ”Den som återberättar något från mig…”

95 – Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som återberättar något från mig och tror att det är lögn är själv en av lögnarna.”1

Rapporterad av Muslim och andra.

1Autentisk.