7. Hadîth ”Den kvinna som klär av sig…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (171)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/183)

171 – Ahmad, Abû Ya´lâ, at-Tabarânî och al-Hâkim rapporterade via Darrâdj Abûs-Samh, från as-Sâ’ib som sade:

”En grupp kvinnor kom till Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”Vilka är ni?” De sade: ”Vi kommer från Hims.” Hon sade: ”Där det finns badhus?” De svarade: ”Är det något fel med dem?” Hon sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den kvinna som klär av sig någon annanstans än i sitt eget hem, river Allâh sönder Sitt täckelse från henne.”1

1Autentisk via andra.