7. Hadîth ”Antingen slutar folk som hör böneutropet på fredagen att utebli…”

730 – Ka´b bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Antingen slutar folk som hör böneutropet på fredagen att utebli eller också kommer Allâh att försegla deras hjärtan så att de blir försumliga.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en god berättarkedja.

1Autentisk via andra.