7. Hadîth ”Allâh älskar att Hans tillstånd anammas…”

1059 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) älskar att Hans tillstånd anammas liksom Han hatar att trotsas.”1

Rapporterad av Ahmad med en autentisk berättarkedja, al-Bazzâr, at-Tabarânî i ”al-Awsat” med en god berättarkedja, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i deras respektive ”as-Sahîh”. Hos Ibn Khuzaymah står det:

”Allâh älskar att Hans tillstånd anammas liksom Han älskar att inte trotsas.”2

1God och autentisk.

2God och autentisk.