7. Gemensamt namn fordrar inte liknelse

Han har också essensegenskaper som ansikte, händer och andra fullkomliga egenskaper. Vi bekräftar det Han bekräftade åt Sig själv och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom, både när det kommer till essensegenskaper och handlingsegenskaper. Vi spekulerar inte i dem med våra egna teorier och åsikter. Vi säger inte att de namnen och egenskaperna finns också i människan varför vi liknar Honom vid henne om vi eventuellt skulle bekräfta dem. Sådär resonerar ju Mu´attilah. Istället säger vi att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har namn och egenskaper som tillkommer enbart Hans majestät och skapelsen har namn och egenskaper som tillkommer den. Gemensamma namn fordrar inte gemensam realia. Exempelvis består paradiset av vindruvor, palmer, granatäpplen och annat som heter likadant i jordelivet. Men det som finns i paradiset liknar inte alls dess motsvarighet i jordelivet. Paradisets palm liknar inte jordelivets palm. Inte granatäpplet heller fastän de har ett gemensamt namn och en gemensam betydelse. Realia och beskaffenheten varierar dock. Samma sak gäller Allâhs namn och egenskaper ehuru de har gemensamma namn med skapelserna; realia och beskaffenheten varierar. Bara Allâh känner dem. Alltså finns ingen liknelse, ty ingen liknar Skaparen (subhânah) som sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”