7. Fasta och demens

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 18

Fråga: Är den demente åldringen som har drabbats av blodpropp och förlorat medvetandet ålagd att fasta?

Svar: Åldermannen som lider av demens och medvetslöshet är inte ålagd att fasta. Ty han klarar inte av det. Det ska inte heller födas eller fastas å hans vägnar.