7. Ett andra exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

al-´Ayyâshî (1/180) sade:

”Habîb as-Sidjistânî sade att han frågade Abû Dja´far om Allâhs ord:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

”Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”1

Skulle Mûsâ tro på och stödja ´Îsâ utan att ha upplevt honom? Hur skulle ´Îsâ tro på och stöda Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att ha upplevt honom?” Han svarade: ”Habîb! Mycket har tagits bort ur Qur’ânen och det enda som har lagts dit är bokstäverna som skrivarna skrev fel och männen antog. Det är en vanföreställning. Läs den så här:

”Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeternas samfund. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.”

Så uppenbarades den, Habîb! Jag svär vid Allâh att inget samfund innan Mûsâ uppfyllde förbundet som Allâh slöt med deras profeter. Samfundet som Mûsâ kom till beljög Mûsâ och de varken trodde på honom eller stödde honom bortsett från ett fåtal. ´Îsâs samfund beljög Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han kom och de varken trodde på honom eller stödde honom bortsett från ett fåtal. Detta samfund förnekade förbundet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt med ´Alî bin Abî Tâlib på dagen han utsåg honom till ledare över människorna och manade dem till att vara under hans ledarskap och lyda honom under hans livstid och begärde av dem att vittna om sig själva. Vilket förbund är viktigare än Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbund med ´Alî bin Abî Tâlib? Jag svär vid Allâh att de inte levde upp till det. De till och med förnekade det och beljög det.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr”, ”al-Burhân” och ”as-Sâfî”.

1 – På så vis anklagar kättarna Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pålitliga och sanningsenliga följeslagare för att ha tagit bort många verser ur Qur’ânen. Dock har Allâh rentvått Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pålitliga följeslagare. Det är kättarna som adderar egna adderingar, eggade av hat och kätteri. Sedan anklagar de Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare för att ha tagit bort många verser ur Qur’ânen. Stackars dem för vad de säger. Därtill säger de att det enda som har lagts till i Qur’ânen är felskrivna bokstäver. De ljuger! Allâh ansvarar för att skydda Qur’ânen mot addering och reducering. Skulle Bâtiniyyahs vidriga hand försöka addera eller reducera, avslöjas de av Allâh som håller fast vid Sitt löfte. Så har Han exempelvis gjort med dessa Râfidhah Bâtiniyyah.

2 – De hittar på ´Alîs ledarskap och påstår att förbundet om det här ledarskapet är viktigare än förbunden Allâh slöt med profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Sedan anklagar de följeslagarna för att ha upphävt det förbundet. På grund av det gör de Takfîr på dem. Så usla deras lögner och påhitt är!

Observera hur det inte nämns en dygd associerad med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), profeterna eller någon annan utan att de för in ´Alî och hans familj med dem. De kan till och med låta dem överrumpla dem. Jag svär vid Allâh att varken ´Alî eller hans familj behagas av detta förtryck av och denna fientlighet mot Allâhs skrift, sändebud och tjänare som tror på och fruktar Honom.

13:81