7. Det är avguderi att ha på sig ring, tråd och dylikt för att avvärja eller undkomma skada

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

 

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ 

 

”Säg: ”Har ni övervägt om de som ni anropar i Allâhs ställe kan avvärja ett ont som Allâh vill skall drabba mig?”1

 

2 – ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man med en mässingring på fingret. Han sade: ”Vad är det?” Mannen svarade: ”Det är mot sjukdomar.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ta av den. Den kommer bara att orsaka att du blir sjukare. Om du hade dött med den på dig skulle det aldrig gått väl för dig.”

 

Rapporterad av Ahmad med en okej berättarkedja. Han rapporterade även via ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

3 – ”Den som knyter en amulett kommer Allâh inte att fullborda och den som knyter en snäcka kommer Allâh inte att ge någon ro.”2

 

I en annan formulering står det:

 

4 – ”Den som knyter en amulett har avgudat.”3

 

4 – Ibn Abî Hâtim rapporterade att Hudhayfah såg en man med en tråd runt sin hand mot feber. Han skar av den och läste:

 

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

 

”Och de flesta av dem, om de [alls] tror på Allâh, är avgudadyrkare.”4

FÖRKLARING

Kapitlet lästes inte upp för Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh).

139:38

2Ahmad (17440), Abû Ya´lâ (1759) och at-Tahâwî (6660). God enligt Shu´ayb al-Arnâ’ût i ”Musnad-ul-Imâm Ahmad”.

3Ahmad (17458). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (11340).

412:106