7. Där och då fullbordades islam

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)
Kitâb-ul-Îmân, sid. 26-27

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

6 – Yazîd berättade för oss, från Hammâd bin Salamah, från ´Ammâr bin Abî ´Ammâr som sade:

”Ibn ´Abbâs läste upp den versen varpå en jude som befann sig hos honom sade: ”Om den versen hade uppenbarats för oss skulle vi gjort den dagen till en högtidsdag.” Ibn ´Abbâs sade: ”Den uppenbarades på ´Îd-dagen, på fredagen, på ´Arafah-dagen.”

7 – Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från ash-Sha´bî som sade:

”Den uppenbarades för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han stod i ´Arafah. Avguderiet hade försvunnit, den hedniska tidens symboler hade krossats och ingen gick längre naken runt Huset.”1

I denna vers nämner Allâh hur Han fulländade religionen. Det sägs att den uppenbarades 81 nätter innan hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

8 – Så berättade Hadjdjâdj för oss, från Ibn Djuraydj.

Så om tron var fullbordad via erkännande medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i Makkah i början av profetskapet, vilket dessa människor säger, är den omtalade fullbordningen totalt meningslös. Hur kan något vara fullbordat om det hela tiden utökas in i det sista?

1Berättarkedjan är autentisk men utan följeslagare.